021/9335 ALCOLINE ALIAT - Linie de asistenta pentru lupta cu dependenta de alcool. Informatii si sprijin pentru persoanele cu probleme legate de consumul de alcool si apropiatii acestora oferite de profesionisti si fosti dependenti. Luni-Vineri 10.00-17.00. Tarif normal.

Servicii de tratament ambulator si rezidential in Bucuresti si Suceava: http://www.clinica-aliat.ro

Centre gratuite ALIAT, de interventii scurte, AlcoInfo: Brasov-Spitalul Judetean, Bucuresti-Spitalul Pantelimon si Institutul Clinic Fundeni, Suceava - Spitalul Judetean. Detalii pe http://www.alcohelp.ro.

resurse


Sunt autorul acestui subiect
junelu
Boboc
Boboc
Mesaje: 52
Membru din: 12 Noi 2009, 18:35
Gen: Nespecificat - Nespecificat

resurse

Mesajde junelu » 12 Noi 2009, 19:12

Asociatia Filantropicã Medical-Crestinã CHRISTIANA CLUJ
sub patronajul Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Vadului, Feleacului si Clujului
Programul “Sf. Dimitrie Basarabov
Informare si Consiliere în Adicłii
Program de Informare despre Alcoolism
pentru Parohiile Bisericii Ortodoxe
Cluj-Napoca
- 2007 –
2
CUPRINS:
1. Descrierea generală a proiectului …………………………………………………. 3
2. Planificarea activităŃilor ............................................................................................ 5
3. Acatistul Potirul Nesecat ........................................................................................... 6
4. Săptămâna 1. Alcoolismul între mit si realitate ...................................................... 7
a. Alcoolismul: păcat ..... sau.... boală ? ............................................................... 8
b. Întrebări si răspunsuri despre... boala alcoolismului ..................................... 10
5. Săptămâna 2. Drumul de la băutul social la alcoolism ......................................... 12
a. Ghid pentru consumul raŃioanl de alcool ........................................................ 13
b. Progresia si recuperarea din boala alcoolismului ............................................15
c. Simptomele adicŃiei ........................................................................................ 16
6. Săptămâna 3. Alcoolismul - o boală de familie. .................................................... 17
a. Rolurile familiei ............................................................................................. 18
b. ÎnŃelegerea alcoolismului ............................................................................... 20
c. Scrisoare deschisă către familia mea .............................................................. 22
d. Progresia si recuperarea familiei din boala alcoolismului .............................. 23
7. Săptămâna 4. Tinerii si consumul de alcool .......................................................... 24
a. Abuzul de substanŃe la adolescenŃi ................................................................. 25
b. Cum să le vorbiŃi adolescenŃilor despre alcool? ............................................. 27
c. La fapte: strategii de prevenire adresate părinŃilor ......................................... 29
8. Săptămâna 5. EsenŃa spiritualităŃii ortodoxe la începutul recuperării .............. 31
a. Spiritualitatea Ortodoxă si începutul recuperării ........................................... 32
9. Săptămâna 6. Programe de recuperare în comunitate: Alcoolicii Anonimi si Al-
Anon .......................................................................................................................... 34
a. O scurtă privire asupra Alcoolicilor Anonimi ................................................ 35
b. Ai un părinte care bea prea mult? Te afectează consumul de alcool al partenerului
de viaŃă? .......................................................................................................... 37
10. Săptămâna 7. Programul celor 12 pasi pentru crestinul ortodox ....................... 39
a. Ghid pentru studiul biblic al primilor trei pasi ................................................ 40
b. O scurtă discutare a celor 12 pasi .................................................................... 42
11. Săptămâna 8. Ziua Parohială pentru Informarea privind Consumul de Alcool si
Droguri ...................................................................................................................... 48
a. Posterul ‚Ai probleme cu alcoolul? ................................................................ 49
3
Descrierea generală a proiectului
‚Program de Informare despre AdicŃii la nivelul Parohiei Ortodoxe’
Misiunea: Sprijinirea comunităŃilor parohiale ale Bisericii Ortodoxe Romane prin oferirea de informaŃii
membrilor parohiei interesaŃi de problema alcoolismului si a altor dependente, precum si iniŃierea de
programe de recuperare bazate pe spiritualitatea ortodoxă.
MotivaŃia. Prin acest program dorim:
... să răspundem nevoii de informare privind problema recuperării din dependenŃe în societatea
... să sădim speranŃa în minŃile si inimile credinciosilor privind posibilitatea de ajutorare a asa-numiŃilor
‚beŃivi’ si de a îndrepta prejudecata conform căreia acestia sunt doar suflete ‚pierdute’ ale bisericii
noastre sau „crucea” pe care familiile lor trebuie să o poarte pentru tot restul vieŃii;
... să folosim resursele spirituale specifice oferite de Biserica Ortodoxă credinciosilor săi care se
confruntă cu problema alcoolismului sau alte probleme de adicŃie si a familiilor acestora;
... să oferim un program de recuperare adecvat membrilor parohiei pentru a diminua frecvenŃa cazurilor
de alcoolism de la nivelul parohiei;
... să contribuim la diminuarea stigmatizării sociale si a tabuului reprezentat de problema alcoolismului
prin normalizarea discuŃiilor despre acesta;
... să sprijinim implicarea membrilor parohiei în consolidarea comunităŃii parohiale;
românească, inclusiv în cadrul Bisericii Ortodoxe Române;
... sprijinirea Bisericii Ortodoxe în formularea unei poziŃii privind alcoolismul si dependenŃa de
substanŃe si în promovarea spiritualităŃii ortodoxe ca si remediu pentru această problemă de sănătate
publică;
... încurajarea persoanelor aflate în recuperare din alcoolism sau alte dependenŃe pentru întoarcerea către
Biserica-Mamă.
4
Obiectivele acestui program sunt:
1. Să ofere informaŃii la nivelul parohiei despre calea spirituală pentru recuperarea din
alcoolism si alte dependenŃe.
2. Să ofere sprijin specific membrilor parohiei afectaŃi direct sau indirect de boala
dependenŃei, în oricare dintre formele ei.
Pentru a atinge aceste obiective, ne propunem implementarea următoarelor activităŃi:
 Organizarea unui curs introductiv pentru formarea clerului si altor membrii parohiei interesaŃi de
iniŃierea unui program de recuperare bazat pe spiritualitate;
 Organizarea unor întâlniri săptămânale de discuŃii despre dependenŃe si recuperarea din acestea;
 Organizarea unei Zile Parohiale de Informare privind Consumul de Alcool si Droguri
 Organizarea unui stand permanent cu informaŃii referitoare la spiritualitate, boala adicŃiei,
principii ale recuperării etc.
 Participarea la evenimente organizate în colaborare cu alte parohii pe aceeasi temă;
 IniŃierea unui program de intervenŃie la nivelul parohiei (un grup de sprijin bazat pe spiritualitate
pentru asistarea membrilor parohiei afectaŃi de alcoolism si alte dependenŃe, inclusiv a
membrilor de familie).
5
Planificarea activităŃilor
(8 săptămâni)
Înainte de a începe...
Organizarea unui comitet parohial pentru implicarea în acest program (voluntari, studenŃi,
membri ai parohiei etc.). Acest program de informare e menit să implice, să se bazeze si să ajute
comunitatea parohială, prin urmare, sugerăm selectarea câtorva membri interesaŃi ai parohiei si formarea
unui comitet de lucru. Astfel, preotul va putea împărŃi responsabilitatea si sarcinile legate de unde &
când vor avea loc întâlnirile, modalităŃile de anunŃare a parohiei despre program, invitaŃii din comunitate
care vor fi inclusi în program, multiplicarea si distribuirea materialelor etc.
Sugerăm ca în săptămâna anterioară începerii programului, acesti voluntari să distribuie
pliante si afise în zonele rezidenŃiale ale parohiei pentru a asigura o bună vizibilitate a activităŃilor ce vor
fi derulate.
În Duminica precedentă începerii programului în parohie: În timpul sau după predică, preotul
slujitor va anunŃa activităŃile de informare Sf. Dimitrie ce vor fi iniŃiate în săptămâna următoare. E
important ca acest moment să fie precedat de o bună documentare a preotului si de un atent studiu al
bibliografiei atasate programului, pe parcursul predicii fiind posibilă si o împărtăsire a impresiilor legat
de spiritualitatea acestui program si relaŃia lui cu spiritualitatea ortodoxă.
6
Acatistul Potirul Nesecat
Biserica noastră deŃine nenumărate instrumente duhovnicesti pentru întărirea si îndrumarea
noastră în diferite situaŃii de viaŃă. „Potirul Nesecat” este doar una dintre rugăciunile speciale pentru cei
care se luptă cu boala alcoolismului, oferind speranŃă si putere celor ce descoperă recuperarea din
aceasta. O astfel de rugăciune rostită împreună de cei prezenŃi ajută si la dezvoltarea sentimentului de
comuniune a celor prezenŃi. Propunem acest acatist ca posibil mod de a deschide fiecare întâlnire cu
participanŃii la program (acest lucru va depinde si de timpul alocat fiecărei zile de program, funcŃie de
situaŃia fiecărei parohii).
Material utilizat:
o Acatistul Maicii Domnului “Potirul Nesecat”
7
Săptămâna 1
Alcoolismul între mit si realitate
Această prezentare poate fi realizată de preot sau de un invitat din comunitate (de ex., un
consilier în adicŃie sau un consilier spiritual).
Scopul acestei sesiuni este de a explica enoriasilor câteva diferenŃe importante între cele două
perspective asupra alcoolismului. La o extremă, observăm credinŃele conform cărora alcoolismul este doar un
păcat, un esec al moralei individului si al comportamentelor sale gresite. La cealaltă extremă, alcoolismul este
doar o boală pentru care există criterii medicale de tratament si diagnostic. Între acestea, se află perspectiva
conform căreia alcoolismul este o boală, fără că acest diagnostic să elimine si responsabilitatea faŃă de propriile
fapte sau faŃă de propria recuperare.
Materiale de informare propuse:
o Alcoolismul: păcat ..... sau.... boală? - un pliant ce prezintă si argumentează diferitele
atitudini faŃă de problema abuzului de alcool si alcoolismului.
o Întrebări si răspunsuri despre boala alcoolismului - un material ce explorează câteva
dintre cele mai des întâlnite întrebări referitoare la boala alcoolismului si la recuperarea
din acesta.
8
Bmdppmjtnvm:
păcat ..... sau.... boală ?
Astăzi trăim într-o societate care se dezvoltă în moduri noi si extraordinare. Cu siguranŃă, în următorii câŃiva
ani, România va intra într-o perioadă de progres fără precedent în istoria noastră. Societatea noastră devine tot mai
modernă, este mai bine educată si are mai multă libertate decât oricând.
Astăzi participăm la o conferinŃă care încearcă să răspundă la o întrebare importantă despre alcoolism, adică:
“alcoolismul este păcat sau boală?” E o întrebare foarte bună pe care trebuie să o abordăm dacă dorim să
dezvoltăm programele necesare pentru a-i ajuta pe oamenii dependenŃi.
În cartea sa, „Setea”, James Nelson menŃionează câteva diferenŃe importante între cele două perspective
asupra alcoolismului.
1. „Este doar păcat”. DependenŃa este cauzată de greselile umane care devin o a personalităŃii datorită unor
comportamente încăpăŃânate si păcătoase care devin obiceiuri. Este o alegere voluntară, personală, si nu o
boală. Această perspectivă acordă mare importanŃă responsabilităŃii personale.
2. „Începe ca păcat si devine o boală”. DependenŃa începe ca un comportament păcătos si devine o
dependenŃă în timp, progresând într-o boală obsesiv/compulsivă. Această perspectivă oferă mai puŃină
responsabilitate.
3. „DependenŃa este un amestec de păcat si boală”. Această perspectivă spune că atunci când combinăm
alegeri proaste legate de stilul de viaŃă si factorii pur biologici rezultă boala dependenŃei. Aici, avem o
responsabilitate mixtă.
4. „DependenŃa este o boală care rezultă din păcat, dar acel păcat este în afara responsabilităŃii
persoanei”. Această perspectivă se referă la condiŃiile sociale, cum ar fi abuzurile familiale si normele
culturale care sunt în afara controlului persoanei. Poate să insinueze că dependenŃa este „programată” de
societate si că în mare parte, persoana dependentă este o victimă a programării societăŃii. Această
perspectivă oferă si mai puŃină responsabilitate.
5. „DependenŃa este o boală; păcatul nu este un factor”. Această perspectivă susŃine că nu este rău să bei,
dar că un anumit procent dintre oameni au o predispoziŃie genetică spre dependenŃă si că vor deveni
dependenŃi. Păcatul nu intră în cadru, iar alcoolicul este o victimă. Aici nu există responsabilitate faŃă de
păcat, dar există o anumită responsabilitate faŃă de acceptarea tratamentului.
La o extremă, observăm credinŃele conform cărora alcoolismul este doar un păcat, un esec al caracterului
moral si al comportamentelor gresite. La cealaltă extremă, alcoolismul este doar o boală, cu toate criteriile
medicale de a trata cu succes si diagnostica dependenŃa. La mijloc, se spune că este un amestec din ambele.
Păcatul include ideea de responsabilitate personală. Se pune însă întrebarea dacă alcoolicul este responsabil
pentru că este alcoolic. Altfel spus, dacă el a ales să aibă problema alcoolismului sau dacă este victima
alcoolismului, la fel ca si societatea în care trăieste?
În prezent, credinŃa generală este aceea că alcoolismul e determinat nu de un singur factor, ci de mai mulŃi
factori din viaŃa individului. MulŃi oameni ne-ar spune că el nu a ales să fie alcoolic, ci că alcoolismul l-a ales pe
el. El a devenit alcoolic datorită unor circumstanŃe dincolo de controlul lui. Acestea includ factori genetici,
psihologici, sociologici si culturali. De exemplu, atât societatea irlandeză, cât si cea iudaică acceptă consumul de
alcool, dar în cea irlandeză există mai mult alcoolism.
Este el responsabil pentru acŃiunile lui? BineînŃeles că este. Este el un om rău sau un păcătos pentru că suferă
de o boală numită ‚alcoolism’? Asta e o altă întrebare.
Un lucru sigur despre păcat este că presupune separarea de Dumnezeu. Această separare de Dumnezeu
cauzată de păcat a determinat boală si moarte încă de la căderea lui Adam.
Unul dintre Apostoli, Sf. Pavel, vorbea despre păcatul său în Romani, capitolul 7, versetele 19 - 20: „căci nu
fac binele pe care-l vreau, ci răul pe care nu-l vreau, pe acela îl săvârsesc. Iar dacă fac ceea ce nu vreau eu, nu eu
9
fac aceasta, ci păcatul care locuieste în mine”. Aici, Sf. Pavel vorbeste despre acel tip de neputinŃă care face parte
în general din condiŃia umană. Această neputinŃă nu este rezultatul vreunui păcat personal pe care poate că l-am
comis. El vorbeste despre păcat la modul general, acel tip de păcat care există în „natura noastră umană decăzută”.
Pavel nu era un păcătos mai mare decât oricare dintre noi. Mai mult, era chiar foarte drept si era privit ca un
sfânt. Cu toate acestea, tentaŃiile erau mari, fiind ispitit de propria slăbiciune umană. Aici, Pavel vorbeste despre
acel fel de slăbiciune sau „neputinŃă” pe care alcoolicul o înfruntă atunci când trebuie să-si controleze băutul sau
atunci când vrea să evite să bea alcool. MulŃi oameni cred că alcoolicii au o natură umană ispitită si slăbită de
boala fizică, asemeni diabeticilor. Atunci când ne referim la natura umană nu putem să separăm mintea, de suflet
si de trup. Dacă ceva o influenŃează pe una dintre ele, le influenŃează pe toate.
Pentru alcoolic, viaŃa lui spirituală devine mai complicată datorită specificului alcoolismului. Separarea lui de
Dumnezeu devine foarte acută si foarte reală. Această separare nu are loc într-un mod deliberat si voit, ci apare
din cauza alegerii lui de a bea alcool. Însă, de obicei, factorii care produc alcoolismul îi sunt necunoscuŃi. El nu
devine alcoolic prin alegerea sa; mai degrabă putem spune că el devine victima circumstanŃelor pentru că îi
lipsesc informaŃiile despre alcoolism si adicŃie. Si să nu uităm că presiunile societăŃii în care trăieste îl încurajează
în mod evident să consume alcool, exact cauza problemelor lui.
O altă observaŃie legată de privirea alcoolismului ca păcat este aceea că multor alcoolici le este dificil să
folosească Biserica pentru reconcilierea lor cu Dumnezeu. Le e dificil din cauza stigmei de a fi văzut ca
„păcătos”. Alcoolicul stie deja că e păcătos. Etichetarea si stigma sunt cele care îl împiedică să caute ajutor.
Pentru a fi corecŃi faŃă de clerici, cu câteva decade în urmă, alcoolismul era considerat încă a fi doar o
slăbiciune morală. Doar pe la mijlocul anilor `30 si mai ales prin eforturile unor programe ca Alcoolicii Anonimi,
conceptul de boală al dependenŃelor a fost înŃeles si acceptat. E interesant de observat că AA-ul promovează
conceptul de boală al alcoolismului, desi foloseste o abordare spirituală pentru tratamentul acestuia. Programul
spiritual este descris în „cei 12 Pasi” ai Alcoolicilor Anonimi. Scopul pasilor e de a-l ajuta pe individ să-si
găsească pacea cu el însusi, cu ceilalŃi oameni si cu Dumnezeu. Primul pas al AA-ului este să ne admitem
„neputinŃa” personală, exact acea neputinŃă de care amintea Sf. Pavel în Romani.
Spre ce ne conduce aceasta în discuŃia noastră? Este alcoolismul un păcat sau este o boală? As spune că nici
unul dintre argumente nu e pe deplin corect. De asemenea, ‚modelul păcatului’ nu ia în considerare factorii
biologici si psihologici ai conceptului de boală. Pe de altă parte, un model strict al conceptului de boală nu
abordează disperarea spirituală cu care se confruntă alcoolicul. De asemenea, ea nu permite dezvoltarea
instrumentelor spirituale necesare recuperării. Aceste perspective pot fi complementare si sunt deopotrivă utile si
necesare în tratamentul alcoolismului si dependenŃelor. Singura problemă e că uneori oamenii care adoptă una
dintre perspective intră în competiŃie cu ceilalŃi, fără a încerca să-si înŃeleagă reciproc poziŃia.
As vrea să vă amintesc parabola din Evanghelia lui Marcu, capitolul doi, versetul nouă. În această poveste,
Iisus îl vindecă pe omul suferind de paralizie. Iisus le-a spus cărturarilor: „Ce este mai lesne a-i spune
slăbănogului: Iertate fie-Ńi păcatele sau a-i zice: `Ridică-te, ia-Ńi patul tău si umblă!?” În această parabolă, Iisus îl
vindecă pe om de boală, dar îi si iartă păcatele.
Atunci când lucrăm cu oameni care suferă de dependenŃă cred că e important să Ńinem cont si de vindecarea
trupului, si de a sufletului. Nu putem să le tratăm separat.
Pentru mai multe informaŃii despre problematica alcoolismului si a recuperării, puteŃi contacta
Programul Sf. Dimitrie,
Cluj-Napoca 400-011, str. Neagră nr. 5, 0264-597-687,
sfdimitrie@hotmail.com.
!
10
Întrebări si răspunsuri despre... BOALA ALCOOLISMULUI
Ce este “alcoolismul” sau “dependenŃa de alcool”? „Alcoolismul” sau „dependenŃa de alcool” este greu de definit în
termeni simpli si sunt multe cărŃi scrise despre cum să diagnosticăm dacă o persoană a devenit „dependentă de alcool sau alte
droguri”. La modul simplu, poate fi identificat prin comportamentul de a consuma alcool si de a avea probleme din această
cauză. Aceste probleme vor fi urmate de eforturi esuate de a controla cantităŃile consumate fie prin moderare, fie prin
abstinenŃă. Pentru alcoolic, eforturile - din ce în ce mai mari - de a înceta consumul de alcool, de a controla cantitatea
consumată si efectele băutului sunt, de obicei, fără succes. Aceste încercări esuate de control sau de moderare a consumului
de alcool sunt caracteristica centrală a „alcoolismului” sau a „dependenŃei de alcool”.
De ce este alcoolismul considerat ca fiind o „boală primară”? Alcoolismul ca “boală primară” se referă la ideea că
alcoolismul este o boală în sine, asa cum a declarat OrganizaŃia Mondială a SănătăŃii în 1956. Se spune că este o „boală
primară” pentru că alcoolismul nu este considerat ca un simptom secundar al unei alte boli sau afecŃiuni. Progresia sa este
predictibilă, are anumite simptome si este tratabilă. Desi există si alte probleme asociate sau cauzate de acesta, alcoolismul
trebuie tratat primul, astfel încât si celelalte aspecte să fie abordate în mod eficient. Dacă o persoană are probleme fizice,
sociale, psihologice sau spirituale care sunt legate de consumul de alcool excesiv, aceste situaŃii nu se vor îmbunătăŃi atâta
timp cât persoana în cauză va continua să bea.
Este boala alcoolismului progresivă? Natura progresivă a alcoolismului este observabilă si usor de schematizat. Harta „V”,
inclusă în acest manual, este un model care îi arată progresia. Prezintă o linie descendentă până la stadiul final al
alcoolismului, pe de o parte, si o linie ascendentă care reprezintă procesul de recuperare, pe de altă parte. De obicei, oamenii
devin alcoolici după mai mulŃi ani de băut. Pentru a ajuta alcoolicul sau potenŃialul alcoolic să înŃeleagă asta, i se dă sarcina
de a-si analiza istoria consumului si de a scrie despre ea. PuŃini alcoolici nu se conving că au o problemă cu băutul atunci
când au în propriile mâini, negru pe alb, descrierea modului în care consumul lor de alcool s-a înrăutăŃit. Acesta îi ajută, de
asemenea, să “privească în viitor” si să vadă cum ar fi viaŃa lor dacă nu acceptă acum ajutorul de care au nevoie. Acceptândusi
neputinŃa faŃă de alcool si văzând cât de lipsită de control a devenit viaŃa lor datorită consumului de alcool, acele persoane
vor simŃi nevoia unui program zilnic de recuperare.
Este alcoolismul fatal? Pentru cei mai mulŃi dintre alcoolici, rezultatul final al băutului lor este moartea timpurie datorită
accidentelor rutiere, afecŃiunilor fizice, sinuciderilor sau altor cauze legate de consumul de alcool sau droguri. Se întâmplă
deseori ca medicii să trateze problemele fizice cauzate de băut si să-si informeze pacientul că va putea muri, dacă va continua
să consume alcool. E posibil ca pacientul să continue acest consum si, în cele din urmă, să moară datorită complicaŃiilor
fizice cauzate de alcool. În acest caz, vom considera că pacientul a decedat datorită unor probleme hepatice sau datorită
alcoolismului său care l-a făcut să bea din nou si din nou, cauzând acele probleme hepatice?
Acelasi lucru e valabil pentru omul care e sfătuit să nu conducă în stare de ebrietate; în cazul în care continuă să bea si
să conducă, e posibil să moară nu numai el, ci si alŃii. Asta nu este nici crimă cu premeditare, nici accident. Este rezultatul
amăgirii si a negării bolii fatale pe care noi o numim dependenŃă de alcool sau alcoolism.
De ce numai anumiŃi oameni devin alcoolici? Nimeni nu pare să stie de ce sau nici măcar cum se întâmplă ca unii să aibă
această boală pe care noi o numim „alcoolism”, iar alŃii nu. Există câteva teorii despre acest lucru, variind de la modelele
„sociologice” la cele „medicale”. Cea mai acceptată teorie este aceea că anumiŃi oameni sunt născuŃi cu o „predispoziŃie”
genetică la alcoolism. Această teorie implică faptul că, la anumiŃi indivizi, există un factor „bio-chimic” sau genetic care
determină probabilitatea ca acea persoană să dezvolte o dependenŃă faŃă de alcool. În această teorie, este acceptat faptul că
există factori sociali si psihologici care, combinaŃi cu predispoziŃia, cresc sau descresc probabilitatea persoanei de a deveni
alcoolică.
Alcoolicii înŃeleg alcoolismul? Persoana care devine „alcoolică” nu înŃelege, de obicei, problema alcoolismului mai bine
decât preotul, medicul, familia, prietenii sau patronii. Mai grav este că în momentul în care oamenii îsi dau seama că au o
problemă, se află deja într-un stadiu avansat al adicŃiei. Asta va face si mai grea recuperarea, dacă nu primesc ajutor din
exterior, cum ar fi prin AA sau printr-un program de tratament, ca Sf. Dimitrie.
Care este „amăgirea” alcoolicului?
CredinŃa gresită sau amăgirea oricărui alcoolic este că el sau ea poate bea normal. Nu poate admite faŃă de el însusi că
are o problemă cu băutul, deci continuă să bea. „Marea Minciună” pe care alcoolicul si-o spune este că „de data asta va fi
altfel, de data asta mă voi descurca mai bine”. ConcepŃia aceasta eronată îl împiedică să accepte nevoia abstinenŃei totale.
11
...si despre RECUPERAREA DIN ALCOOLISM
Poate fi vindecat alcoolismul? Nu există vindecare cunoscută pentru alcoolism, cu toate că boala poate intra în remisie.
Alcoolismul este o afecŃiune cronică, asemănătoare diabetului, bolilor cardio-vasculare, tbc-ului sau altor boli similare.
Pentru diabetic, urmarea indicaŃiilor medicului si orientarea spre un stil de viaŃă sănătos, îi permit pacientului afectat să se
„recupereze” atât timp cât îsi menŃine programul de recuperare recomandat. Dar diabeticul, la fel ca si alcoolicul, nu este
niciodată „vindecat”. Dacă vor relua consumul de dulciuri/alcool vor avea aceleasi probleme. Acelasi lucru este valabil
pentru mulŃi pacienŃi cardiaci care descoperă că au probleme de inimă. Pentru ei, recuperarea înseamnă dietă, exerciŃiu si un
stil de viaŃă sănătos care le permite să-si menŃină bunăstarea.
Pentru alcoolic, “vindecarea” înseamnă bunăvoinŃa de a lucra un program de recuperare simplu, zilnic, asa cum este
prezentat în cei 12 Pasi ai Alcoolicilor Anonimi si de a se abŃine de la consumul de alcool. Va putea, astfel, să ducă o viaŃă
normală. Deoarece nu s-a descoperit încă o “vindecare definitivă” pentru alcoolism, odată ce o persoană „depăseste linia”
către dependenŃa de alcool, nu va putea reveni niciodată la „băutul normal” de alcool. Dorim să reafirmăm faptul că băutorul
înrăit se poate „recupera” si se poate întoarce la un nivel normal de funcŃionare în societate, dacă el sau ea este dispus(ă) să se
abŃină de la alcool.
Cum pot să identific pe cineva care are probleme cu băutul? Poate fi dificil să identificaŃi pe cineva care are probleme cu
băutul. Nu facem referire la cantitatea de alcool consumată de cineva într-o zi sau într-o săptămână. Cu alte cuvinte, o
problemă cu alcoolul nu e identificată prin “cât de mult bea persoana”, ci, mai degrabă, prin “ce efecte are alcoolul” asupra
persoanei care îl bea? Întrebarea care se pune e dacă băutul afectează sănătatea fizică a individului? Dar sănătatea mentală?
Care sunt efectele băutului asupra sănătăŃii emoŃionale? Dar asupra vieŃii de familie si a relaŃiilor cu cei dragi? Cum afectează
băutul viaŃa profesională si socială? Si, cel mai important, ce efecte are consumul de alcool asupra vieŃii spirituale si a relaŃiei
cu Dumnezeu?
Răspunsurile la următoarele patru întrebări vă pot ajuta în a vă da seama dacă vreun cunoscut de-al dvs. are probleme cu
băutul:
1. AŃi simŃit vreodată că ar trebui să beŃi mai puŃin?
2. V-au enervat vreodată oamenii care vă critică băutul?
3. V-aŃi simŃit vreodată neplăcut sau vinovat în legătură cu băutul dvs.?
4. AŃi băut vreodată dimineaŃa ca să vă calmaŃi nervii sau să scăpaŃi de mahmureală?
Un singur „da” la una dintre întrebări poate indica o problemă cu băutul. Mai multe răspunsuri afirmative arată cu mare
probabilitate existenŃa unei astfel de probleme. Dacă cineva cunoscut prezintă simptomele dependenŃei de alcool, este
important să luaŃi în considerare una dintre opŃiunile disponibile de ajutor, fie Alcoolicii Anonimi, fie Programul Sf. Dimitrie.
Ce se înŃelege prin „recuperare”? Recuperarea unei persoane dependente de alcool sau droguri se referă la „recâstigarea”
abilităŃilor de funcŃionare în societate fără a mai depinde de alcool sau droguri, altfel spus, revenirea la funcŃionarea normală
în societate. Asta nu înseamnă însă că acea persoană a fost vindecată si că poate să bea alcool în siguranŃă. Pentru băutorulproblemă
nu va fi niciodată sigur să folosească alcool, sub nici o formă, în nici un caz.
Un „program zilnic” tipic va include rugăciunea, meditaŃia, cererea ghidării lui Dumnezeu si predarea „zilei” în
mâinile Lui, citirea câtorva articole dintr-o carte, discuŃia cu un alt alcoolic despre abstinenŃă si participarea la întâlnirile
grupului AA. De asemenea, mulŃi oameni în recuperare, vor face cel puŃin odată pe zi un „inventar” pentru a-si evalua starea
mentală, emoŃională si spirituală. Îsi vor pune întrebări legate de atitudine, despre starea lor mentală si spirituală, îsi vor
evalua comportamentul constructiv sau jignitor faŃă de ceilalŃi. Oricine practică cei 12 Pasi are modul său unic de a face acest
lucru, dar direcŃia este aceeasi: a te preda voinŃei lui Dumnezeu, cu sinceritate, zi de zi, si de a ajuta alŃi alcoolici.
Ce sunt “Alcoolicii Anonimi”? Alcoolicii Anonimi sau AA este cel mai răspândit program de recuperare din alcoolism din
întreaga lume. Programul AA a început în 1935 când doi alcoolici s-au ajutat reciproc pentru a se menŃine abstinenŃi. Ei au
tratat alcoolismul ca si cum ar fi tratat orice altă boală care ameninŃă viaŃa cuiva si au iniŃiat un program de recuperare de “zi
- cu - zi” care i-a ajutat să rămână abstinenŃi. Este de menŃionat faptul că programele de tratament sunt diferite de
programul Alcoolicilor Anonimi si, cu toate că există similitudini între cele două, acestea nu trebuie confundate.
De ce este AA-ul atât de important în programele de recuperare? Grupul AA este un element esenŃial în programele de
recuperare pentru că îl ajută pe alcoolic să îsi diminueze negarea, stigmatizarea si rusinea. Grupul oferă, de asemenea, modele
pozitive prin oamenii care sunt ei însisi în recuperare. Asta înseamnă că noul venit în AA învaŃă despre cum să rămână
abstinent de la oameni care au avut aceleasi probleme. Grupul AA îi oferă băutorului-problemă noi prieteni care îl vor
încuraja să rămână abstinent, si nu să bea împreună. Acest nou cerc de prieteni se numeste “grup de sprijin al egalilor” sau
“grup de sprijin social”. Este de o importanŃă crucială pentru menŃinerea abstinenŃei ca alcoolicul să participe în mod regulat
la aceste întâlniri.
!
12
Săptămâna 2
Drumul de la băutul social la alcoolism
Pentru această prezentare, vom invita un absolvent al unui program de tratament al alcoolismului
sau un consilier în adicŃii pentru a descrie ‚procesul devenirii’ unei persoane alcoolice. De foarte multe
ori, nu ne punem problema procesualităŃii alcoolismului si a faptului că el nu apare peste noapte (nefiind
firesc să ne asteptăm nici la o vindecare în 24 de ore). Plecând de la conceptele de sindrom emoŃional si
grafic al sentimentelor, vom discuta despre conflictul caractereologic, despre progresia bolii si despre
crizele care motivează o persoană bolnavă de alcoolism să caute un tratament pentru afecŃiunea sa.
Materialele utilizate vor încerca să detalieze progresia bolii si simptomele acesteia, precum si să
ofere un reper faŃă de ceea ce OrganizaŃia Mondială a SănătăŃii consideră a fi consumul de alcool cu
riscuri minime. Acest al doilea instrument poate fi utilizat si în intervenŃia de scurtă durată pe care un
preot, un medic sau un alt profesionist o poate utiliza în asistarea unei persoane dependente de alcool.
Materiale de informare propuse:
o Harta V si Simptomele alcoolismului – prezintă simptomele progresive ale
alcoolismului, diferenŃele de evoluŃie ale acestuia, funcŃie de vârsta începerii consumului
de alcool, precum si indicatorii pozitivi ai recuperării din acesta.
o Ghid pentru consumul de alcool cu risc scăzut – un material oficial al OrganizaŃiei
Mondiale a SănătăŃii care încurajează o analiză personală a propriului consum de alcool
si o evaluare a riscurilor presupuse de acest comportament; sunt oferite informaŃii cu
privire la situaŃiile în care se impune adoptarea abstinenŃei la alcool;
o Invitat: un absolvent al programului de tratament.

14

SIMPTOMELE ADICłIEI


Înapoi la “ALCOOLICI ANONIMI”

Cine este conectat

Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat și 4 vizitatori