021/9335 ALCOLINE ALIAT - Linie de asistenta pentru lupta cu dependenta de alcool. Informatii si sprijin pentru persoanele cu probleme legate de consumul de alcool si apropiatii acestora oferite de profesionisti si fosti dependenti. Luni-Vineri 10.00-17.00. Tarif normal.

Aplicatia mobila Alcohelp poate fi descarcata acum din App Store si Play Store.

Servicii de tratament ambulator si rezidential in Bucuresti si Suceava: http://www.clinica-aliat.ro

Centre gratuite ALIAT, de interventii scurte, AlcoInfo: Brasov-Spitalul Judetean, Bucuresti-Spitalul Pantelimon si Institutul Clinic Fundeni, Campulung Moldovenesc - Spitalul Municipal, Suceava - Spitalul Judetean. Detalii pe http://www.alcohelp.ro.

POVESTI DE SUCCES :: A trebuit sa capitulez pentru a invinge ! 1

Aici puteti povesti reusitele voastre.
Avatar utilizator

Sunt autorul acestui subiect
tudor
Veteran
Veteran
Mesaje: 2538
Membru din: 10 Dec 2009, 22:06
Zile de abstinență:

Gen: Masculin - Masculin
Contact:

A trebuit sa capitulez pentru a invinge ! 1

Mesajde tudor » 24 Ian 2010, 23:34

“ A trebuit sa capitulez pentru a învinge...Povestea mea de recuperare de pe urma alcoolismului nu este cu
mult diferit` de cea a altora, care s-au aflat în aceea[i situa]ie. Am
început s` beau de la o vârsta fraged`. Astfel, am ajuns un b`utor
înr`it pân` la vârsta adolescen]ei, prezentând simptome ale
alcoolismului. De fapt, prima oar` când am fost invitat la o întâlnire
A.A. aveam doar 16 ani. Îmi pierdeam vremea într-o cârcium`, întruna
din zile, pe când un vechi tovar`[ de pahar, v`zându-m` a venit
s` st`m de vorb`. Eram mereu bucuros s` îl v`d pentru c` era unul
dintre pu]inii oameni pe care îi cuno[team care bea tot atât de mult ca
[i mine. Jim, c`ci acesta era numele lui, ar`ta mai bine decât alte d`]i.
Era evident c` ceva era schimbat la el. Ne-am strâns mâinile cu prietenie,
iar apoi, m-a întrebat cum îmi mergea. Dup` o conversa]ie scurt`, mia
spus direct: “ Vreau s` vii la o întâlnire A.A. împreun` cu mine.” Eu,
îns`, nu eram prea vesel s` fac acest lucru a[a cum eram dispus s`
intru în bar. Dar ideea de a merge a fost s`dit` în mintea mea. {tiam
c` Jim era alcoolic [i c` bea tot la fel ca [i mine. În mod egoist, am
sim]it c` am pierdut un tovar`[ de pahar. Mai târziu, dup` ce am
devenit membru A.A., ne-am adus aminte de toate astea. Mai târziu, în
aceea[i noapte, am avut un accident [i am provocat familiei mele
multe necazuri.
În urm`torii [apte ani, modul în care beam s-a agravat, devenind
mai frecvent. Era asemenea unui cântec vechi, care se relua continuu,
având de fiecare dat` alte versuri, îns` melodia fiind aceea[i. Pentru
c` “versurile” se schimbau - o nou` prieten`, o nou` ma[in`, o nou`
slujb` sau un nou...altceva - nu am observat c` alcoolul îmi fura lucrurile
importante pe care le doream [i pentru care muncisem atât. De câte
ori, în urma eforturilor, ob]ineam ceea ce îmi doream, de atâtea ori
pierdeam aceste lucruri din cauza b`uturii. În cele din urm`, am început
s` pierd cel mai important lucru pe care îl aveam, [i anume, respectul
de sine. Comportamentul meu compulsiv, neputin]a de a controla
modul în care beam, pierderea capacit`]ii de a p`stra slujba m-au
adus la limita disper`rii. Am început s` beau pentru a func]iona normal,
iar b`utul nelimitat s-a agravat. Beam aproape zilnic, având be]ii crunte
[i st`ri grave cel pu]in de dou` ori pe s`pt`mân`. Apoi au început
st`rile de delirium tremens, tremur`turile, teama, disperarea, disperarea
de a fi cople[it de alcoolismul cronic. Am început s` simt c` eram
diferit, dar nu puteam accepta c` eram alcoolic. În acel moment aveam
deja mai bine de 20 de ani, iar doctorul m` avertizase deja asupra
problemelor mele de s`n`tate care erau cauzate de alcoolism. Ficatul
meu nu mai metaboliza alcoolul a[a cum o f`cea în tinere]e. Nu mai
puteam consuma cantit`]ile de alcool pe care le beam în mod obi[nuit,
f`r` a avea probleme serioase. Am început s` am st`ri de intoxicare [i
be]ie de[i consumam mai pu]in alcool, iar corpul meu era afectat de
st`ri de le[in [i pierderi de memorie atunci când beam sau de
tremur`turi îngrozitoare atunci când încercam s` m` opresc.
ImagineOLD Tudor
-E loc sub soare pentru toata lumea. Mai ales ca toata lumea vrea sa stea la umbra." - Jules RenardImagine

Avatar utilizator

Sunt autorul acestui subiect
tudor
Veteran
Veteran
Mesaje: 2538
Membru din: 10 Dec 2009, 22:06
Zile de abstinență:

Gen: Masculin - Masculin
Contact:

Re: A trebuit sa capitulez pentru a invinge 22

Mesajde tudor » 24 Ian 2010, 23:43

: A trebuit sa capitulez penEra o
situa]ie dificil` de înfruntat, dar cercul vicios al alcoolismului m` prinsese
în mijlocul s`u [i, în ciuda inten]iilor mreîncepeam s` beau chiar [i dup` încerc`ri serioase de a m` opri.
Uneori, m` opream din b`ut pentru câteva s`pt`mâni, apoi, începeam
s` beau din nou f`r` vreun motiv anume. Eram incapabil s` controlez
primul pahar pe care îl beam, [i, odat` ce luam prima înghi]itur` de
alcool, beam în mod excesiv, [i întregul ciclu al alcoolismului reîncepea.
Odat` cu deteriorarea s`n`t`]ii mele fizice, via]a mea sentimental`,
emo]ional`, era pe butuci. Eram irascibil, nervos, nemul]umit de via]`
în general, [i aveam nevoie vital` de alcool pentru a-mi continua
existen]a mizer`. Nu [tiam s` tr`iesc f`r` b`utur`. Eram blestemat
dac` beam, nefericit dac` nu beam. S` încetez b`utul era în afara
oric`rei discu]ii, c`ci încercasem de prea multe ori f`r` nici un rezultat,
rec`deam doar dup` câteva zile, s`pt`mâni sau chiar luni de
abstinen]`. Ajuns în culmea disper`rii, la o r`scruce din via]a mea un
Dumnezeu bun [i generos m-a îndrumat c`tre programul de recuperare.
Acest lucru s-a întâmplat pe când eram implicat într-un accident de
automobil, din cauza b`uturii, iar judec`torul mi-a dat de ales s` intru
într-un centru de recuperare de la alcoolism, în A.A. sau în închisoare.
Am ales programul de recuperare [i întrunirile A.A. pentru c` timpul
acordat tratamentului era mai scurt decât cel pentru op]iunea de a
merge în închisoare. De asemenea, de[i nu am admis, aveam nevoie
s` renun] la alcool. În programul de recuperare, mi s-a spus clar ceea
ce eu nu voisem s` accept. Eram subjugat de o boal` care îmi afecta
corpul [i mintea, din cauza c`reia nu puteam renun]a a[a de simplu
la alcool de unul singur. A trebuit s` accept c` eram neputincios în fa]a
alcoolului, [i c` aveam nevoie de ajutor. Odat` ce am admis acest
lucru, totul a devenit mai u[or. Am putut accepta ajutorul [i mâna care
mi se întindea cu atâta generozitate. Ajutorul a venit sub forma grupului
A.A, care m` sprijinea [i îmi ar`ta afec]iune [i acceptare. Ei m-au
ajutat s` în]eleg faptul c`, deoarece aveam o obsesie a alcoolului
aveam nevoie de ajutorul unei Puteri Superioare mie. Eforturile mele
e[uaser` [i am fost nevoit s` admit c` aveam nevoie de Dumnezeu,
altfel, noua mea încercare de a renun]a la alcool va e[ua cu siguran]`,
reîntorcându-m` la b`utur`. În acest moment, lucrurile au început s`
se schimbe. Aveam de ales între a admite neputin]a mea în fa]a
alcoolului [i ajutorul oferit sau s` continui s` beau [i s` mor. Am ales
prima variant` [i am început s` intru în contact cu Dumnezeu, a[a
cum mi-L închipuiam eu, într-o modalitate complet nou`. Mai degrab`
de a-I cere lui Dumnezeu ce voiam eu de la via]`, am început s` Îl rog
s` îmi arate cum ar trebui s` tr`iesc, ce a[ putea face pentru a-I împlini
voia. Am început s` în]eleg c`, via]a pe care o dusesem dup` propria
voin]` era sortit` nefericirii [i e[ecurilor. C`utând s` aflu care este voia
Lui, am devenit mai pu]in arogant [i “centru al universului”, [i ca atare
mult mai con[tient [i eliberat de defectele mele de caracter. Egoismul
meu a început s` scad`, începând s` descop`r lini[tea [i senin`tatea.
Urm`torul pas pe care trebuia s` îl fac era s` privesc cu aten]ie în
urm` la trecutul [i la gre[elile mele. Care erau lucrurile pentru care
trebuia s` fiu iertat, pe cine aveam nevoie s` iert, erau urm`toarele
întreb`ri care m` fr`mântau. În ce fel am fost egoist, pe cine am r`nit,
pe cine am manipulat, toate acestea erau lucruri care trebuiau analizate.
Ultima oară modificat 28 Ian 2010, 15:27 de către tudor, modificat 1 dată în total.
ImagineOLD Tudor
-E loc sub soare pentru toata lumea. Mai ales ca toata lumea vrea sa stea la umbra." - Jules RenardImagine

Avatar utilizator

Sunt autorul acestui subiect
tudor
Veteran
Veteran
Mesaje: 2538
Membru din: 10 Dec 2009, 22:06
Zile de abstinență:

Gen: Masculin - Masculin
Contact:

Re: A trebuit sa capitulez pentru a invinge ! 3

Mesajde tudor » 24 Ian 2010, 23:54

Nu mai puteam avea resentimentele [i vinov`]ia pe care le purtasemîn suflet atâta timp, resentimente [i ur`, c`ci îmi puneau în pericol
abstinen]a. Admiterea acestor defecte fa]` de Dumnezeu, de mine
însumi [i de al]ii a fost foarte dificil`, dar o experien]` minunat`, care
m-a eliberat de trecutul dureros. O dat` ce am admis aceste sl`biciuni,
[i am cerut iertarea Domnului, am luat decizia ferm` ca, prin voia [i
ajutorul Lui s` schimb felul în care tr`iam [i s` devin o alt` persoan`.
{tiam c` aveam nevoie de ajutor, dar pân` în acel moment mai [tiam
[i c`, Dumnezeu a[a cum Îl în]elegeam eu, m` va ajuta cu siguran]`
s` m` schimb.
Atunci când am început s` îmi îndrept gre[elile fa]` de cei pe care
i-am r`nit în trecut, am început s` simt o mare eliberare de sentimentul
cople[itor de ru[ine [i de vinov`]ie. Trecutul nu m` mai h`ituia, g`sind
libertatea de a tr`i ast`zi cu senin`tate [i împ`care. Pentru prima dat`
în atâ]ia ani, am sim]it c` st`team pe un p`mânt solid. Nu mai aveam
nevoie de alcool pentru a face fa]` sentimentelor mele de anxietate,
team`, irascibilitate. Puteam s` îi privesc pe ceilal]i în ochi, f`r` s` m`
simt inferior sau vinovat, am început s` m` simt din nou o fiin]` uman`,
având un sentiment al apartenen]ei pe care îl pierdusem în ace[ti ani.
Via]a mea a c`p`tat în]eles, [i aveam un scop în sine, acela de a
supravie]ui. Nu m` mai sim]eam un intrus [i un ins nefolositor. Eram
eliberat de obsesia de a bea [i puteam tr`i din nou. Pentru a p`stra
aceast` nou` via]` senin`, era necesar s` îmi men]in s`n`tatea
spiritual`. Astfel, îmi f`ceam inventarul zilnic [i s`pam adânc, cu
onestitate în sufletul meu. Aceasta îmi permitea s` descop`r care
erau lucrurile zilnice la care trebuia s` lucrez pentru a le îmbun`t`]i, în
special rela]iile mele cu cei din jur. Boala alcoolismului meu este o
boal` a egoismului [i arogan]ei, de care pu]ini dintre noi scap` complet.
Aceste caracteristici cauzeaz` mari probleme în rela]iile cu cei din jur,
deci este necesar s` fim pruden]i [i aten]i mereu.
Rug`ciunea [i medita]ia sunt de asemenea parte a programului
de recuperare, fiind foarte importante în cre[terea mea spiritual`. Ideea
de a [ti acum voia lui Dumnezeu poate p`rea ciudat`, dar sunt mul]i
dintre noi care pot spune c`, prin efort [i r`bdare sincere, putem [ti
voia Lui, pentru fiecare zi.
Atunci când am luat decizia de a-mi schimba via]a [i a-mi l`sa
recuperarea în mâinile lui Dumnezeu, El m-a purtat în “locuri”
inimaginabile, [i mi-a dat lucruri binecuvântate nesperate. Ast`zi, sunt
în România, transmi]ând [i altora darul pe care l-am primit eu, mesajul
aici fiind acela pe care l-am primit [i eu. Fac acest lucru pentru propria
recuperare, [i pentru a le fi de folos celor afla]i în nevoie. Recompensa
pentru aceasta sunt senin`tatea, abstinen]a [i pacea din via]a mea.(alcoolic anonim) Voi face corectiile la punctuatie cit de curind Tudor
ImagineOLD Tudor
-E loc sub soare pentru toata lumea. Mai ales ca toata lumea vrea sa stea la umbra." - Jules RenardImagine


asido1973
Veteran
Veteran
Mesaje: 5461
Membru din: 10 Dec 2009, 20:45
Zile de abstinență:

Gen: Nespecificat - Nespecificat
Contact:

Re: A trebuit sa capitulez pentru a invinge ! 1

Mesajde asido1973 » 02 Feb 2010, 21:30

se intelege tudor , nu e nevoie de corectie . Mersi pentru ca am aflat de la tine de Delia muresan
Nu sunt complet inutil….cel putin servesc de exemplu negativ pentru altii.
Pentru alte intrebari sau discutii va stau la dispozitie la orice ora pe adresa de mail: alcohelpbraila@yahoo.com


boboc
Veteran
Veteran
Mesaje: 265
Membru din: 18 Noi 2009, 14:48
Gen: Nespecificat - Nespecificat

hm..

Mesajde boboc » 02 Feb 2010, 22:24

Eu nu ţi-aş fi spus cine este ;) , înseamnă că nu ai citit nimic din mesajele postate la mass media :!: . Dar Tudor este un BUN :P , şi eu sunt un rău :mrgreen: . Şi mai ştii ceva! Chiar nu aştept răspuns :P . Pa! Şi vezi cum te descurci cu fetele care, te citez : sunt pe capul tău! :?:


asido1973
Veteran
Veteran
Mesaje: 5461
Membru din: 10 Dec 2009, 20:45
Zile de abstinență:

Gen: Nespecificat - Nespecificat
Contact:

Re: A trebuit sa capitulez pentru a invinge ! 1

Mesajde asido1973 » 02 Feb 2010, 22:51

bine boboc , sunt altii cu mai multa ... te numeri si tu printre fete ??? !!!
Nu sunt complet inutil….cel putin servesc de exemplu negativ pentru altii.
Pentru alte intrebari sau discutii va stau la dispozitie la orice ora pe adresa de mail: alcohelpbraila@yahoo.com


boboc
Veteran
Veteran
Mesaje: 265
Membru din: 18 Noi 2009, 14:48
Gen: Nespecificat - Nespecificat

Re: A trebuit sa capitulez pentru a invinge ! 1

Mesajde boboc » 03 Feb 2010, 08:48

:lol: :lol: :lol:
Sa ai o zi frumoasa Asido !


asido1973
Veteran
Veteran
Mesaje: 5461
Membru din: 10 Dec 2009, 20:45
Zile de abstinență:

Gen: Nespecificat - Nespecificat
Contact:

Re: A trebuit sa capitulez pentru a invinge ! 1

Mesajde asido1973 » 03 Feb 2010, 10:34

o zi frumoasa si tie !
Nu sunt complet inutil….cel putin servesc de exemplu negativ pentru altii.
Pentru alte intrebari sau discutii va stau la dispozitie la orice ora pe adresa de mail: alcohelpbraila@yahoo.com

Înapoi la “POVESTI DE SUCCES”

Cine este conectat

Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat și 7 vizitatori